Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Animal Biology and Ethology
 • Animal Science
 • Medicine

Subjects:

 • Postgraduate

Apply by: 2022-09-29

2 internship innen indremedisin smådyr

Published 2022-09-08

Om stillingen
Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig 2  internships innen indremedisin, smådyr. Den ene stillingen har varighet på 18 måneder og den andre stillingen på 2 år i 100% åremål. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, men senere oppstart kan diskuteres.

Indremedisinsk internship er en rekrutteringsstilling for veterinærer som ønsker å satse på en karriere innen indremedisinske sykdommer hos hund og katt.

Stillingen vil gi en innføring i alle typer indremedisinske problemstillinger som kan oppstå hos hund og katt. Dette gjelder spesielt fagområdene gastroenterologi, nefrologi/urologi, respiratoriske lidelser, endokrinopatier, og immunmedierte sykdommer. Utredning og behandling av pasienter innen onkologi, kardiologi og nevrologi vil også inngå. Intern vil få ansvar for egne pasienter, men veiledes tett av spesialister innen fagfeltet. Der avanserte prosedyrer er en del av utredningen en intern har ansvar for, vil han/hun også få veiledning i å utføre disse selv. Stillingen er en kombinert undervisnings- og opplæringsstilling.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid under veiledning på indremedisinsk enhet og ved tilhørende spesialiteter.
 • Studentundervisning med vekt på eierkommunikasjon, grundig klinisk undersøkelse samt grunnleggende bruk av problemorientert klinisk tilnærming i forbindelse med utredning av pasienter.
 • Rotasjoner innen andre spesialiteter, for eksempel radiologi.
 • Deltagelse i regelmessige journal clubs.
 • Deltagelse i seksjonens vakt- og turnusordning kan bli aktuelt.
Kompetanse
Faglige kvalifikasjonskrav:
Det kreves:
 • Fullført veterinærutdanning med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • 1-4 års klinisk arbeidserfaring innen smådyrmedisin.
Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:
 • Relevante kurs/etterutdanning.
 • Ønskelig med gjennomført roterende internship.
 • Pedagogisk erfaring.
 • Interesse for indremedisin.
Personlige egenskaper:
Du må ha:
 • Motivasjon for undervisning.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å kunne håndtere ulike arbeidsoppgaver parallelt.
Personlig egnethet tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1020, Vitenskapelig assistent, lønnstrinn 54-65 (NOK 501 200 – 604 400) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Kristin Paaske Anfinsen tlf.: +47 (67 23 23 23) eller e-post: kristin.anfinsen@nmbu.no

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 29.09.2022

Legg ved vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
 
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Similar jobs

Published: 2022-09-06
 • Basel
 • Full time
Published: 2022-09-21
 • Southampton
 • Full time