Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Biology
 • Medicine

Subjects:

 • Dean / Head of Department
 • Phd

Apply by: 2022-01-26

Avdelingsleder – Stoffskifteavdelingen

Published 2022-01-13

Om stillingen
Fakultet for Biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har ledig fast stilling som leder for Stoffsikfteavdelingen. Hovedaktivitetene er innen drøvtyggere og hest.

I tillegg til forsøk brukes avdelingen i undervisningen ved fakultetet. Den valgte kandidaten vil lede den faglige aktiviteten samt være personalleder ved avdelingen.

Lederen vil være ansvarlig for at forsøk og utdanning ved avdelingen er på et høyt faglig nivå, og bidra til innovasjon og metodeutvikling i tett samarbeid med forskergruppene ved fakultetet. Stillingen innebærer personalansvar for 5-6 personer. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av avdelingens stoffskifte- og fysiologiforsøk i tett samarbeid med forskningsgruppene på fakultetet.
 • Bidra i metodeutvikling i tett samarbeid med forskningsmiljøene
 • Personalansvar for avdelingens ansatte og med det fremme et sterkt faglig og sosialt miljø i avdelingen.
 • Ansvar for å markedsføre og tilgjengeliggjøre avdelingen for aktuelle interne og eksterne brukere for på den måten å skape aktivitet og utvikling.
 • Bidra i undervisning og formidling.
 • Ansvar for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold.
 • Ansvar for at avdelingen til enhver tid er godkjent som forsøksdyravdeling.
 • Ansvar for HMS-arbeidet og for drift og utvikling av avdelingens kvalitetssystem.
Kompetanse
Krav til kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen relevant fagområde er et minimumskrav. PhD eller tilsvarende innen relevant fagområde er ønskelig.
 • Erfaring med bruk av dyr i forskning og undervisning.
 • Beherske nordiske språk skriftlig og muntlig. I tillegg engelsk på et akseptabelt nivå.
Disse ferdighetene vil bli vektlagt
 • Ledererfaring
 • Dokumentert kompetanse innen produksjonsdyr som forsøksdyr (f.eks. FELASA C-godkjenning).
 • God erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • Evne til metodeutvikling
 • Erfaring innen undervisning på UH-nivå.
 • Erfaring fra laboratoriearbeid/metodeutvikling innen relevant fagområde.
 • Solid erfaring innen håndtering av produksjonsdyr. Spesielt erfaring med handtering av drøvtyggere og hest vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Faglig nysgjerrig, innovativ og løsningsorientert
 • Er trygg i lederrollen og arbeider strukturert, med fleksibilitet og evne til å prioritere og drive prosesser.
 • Evner å sette tydelige forventninger og følge opp ansatte.
 • Er god på samarbeid, relasjonsbygging og kommunikasjon.
 • Har evne til å motivere og engasjere.
NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av Avdelingsleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1407 (Avdelingsleder), lønnstrinn 65-80 (NOK 594.300 - 825.900) avhengig av kvalifikasjoner.

For mer informajson, kontakt dekan Kari Kolstad, Fakultet for biovitenskap, NMBU. E-post: Kari.kolstad@nmbu.no, Tlf: +47 67232604

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 26.01.2022.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for biovitenskap
Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetets forskning går i hele kjeden fra basale studier av gener og genuttrykk, molekylær evolusjon, genomsekvensering og bioinformatikk til praktisk anvendelse for verdiskaping. Innen husdyr- og akvakulturområdet har vi stor forskningsaktivitet innen avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk. Innen planteområdet er forskningen rettet mot å forstå plantenes vekst og utvikling og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter. Vår tilnærming er eksperimentelle metoder innen genetikk og plantefysiologi.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi.

Fakultetet har:
 • syv større og mindre forskningssentre og laboratorier.
 • ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap, samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences.
 • ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap.
 • for tiden 600 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter.
 • ca. 220 vitenskapelige/tekniske ansatte og 22 administrative ansatte i fakultetsadministrasjon-en.
Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
 
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Similar jobs

Published: 2021-12-21
 • Southampton
 • Full time
Published: 2022-01-17
 • Durham
 • Full time