Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Biochemistry

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2024-04-23

Doktorand i Biokemi

Published 2024-04-02

SciLifeLab (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med  avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten. 

Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom biokemi kommer att bedrivas inom projektet "Targted spatial omics: technology development". 

“Targeted spatial omics“ är ett nytt teknologiområde som tillåter profilering av gen- och proteinuttryck med cellulär upplösning i vävnadssnitt från organ eller hela organismer med bevarad morfologisk information. Dessa metoder är mycket kraftfulla men de är komplexa, småskaliga och dyra. För att möjliggöra storskaliga ”targeted spatial omics” studier av tex stora samlingar patientmaterial, eller för diagnostik, behövs nya förbättrade metoder. Målet med detta projekt är att utveckla sådan metodik samt tillämpa dem på vävnadsmaterial från huvudsakligen mänskliga tumörer.

Vi söker kandidater med en stark bakgrund i biokemi, molekylärbiologi eller cellbiologi. Sökande med erfarenhet av de ovan nämnda teknikerna kommer att prioriteras (dokumentera gärna).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biokemi krävs att den sökande inom utbildning på grundnivån har godkänt resultat på kurser om minst 120 hp i kemi/molekylära livsvetenskaper (Life Science) inklusive godkänd kurs på avancerad nivå i biokemi om minst 15 hp och godkänt självständigt arbete, 30 hp, med biokemisk inriktning, på avancerad nivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter och intervjuer.

Tonvikt kommer att läggas på kandidatens förmåga att inom projektet formulera ett skriftligt forskningsförslag.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektledare, professor Mats Nilsson, mats.nilsson@dbb.su.se.

Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från studierektor Pia Ädelroth, piaa@dbb.su.se, eller prefekt Martin Högbom, martin.hogbom@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver: 
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – beskriv en vetenskaplig fråga/projekt (1-2 sidor), inom projektet beskrivet ovan, som du skulle vara intresserad av att arbeta med. (Syftet med detta dokument är inte att ligga till grund för det framtida doktorandprojektet utan för att utvärdera den sökandes vetenskapliga tänkande)
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2024-04-23