Quick facts

  • Uppsala
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Economy
 • Literature
 • Social science

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2021-08-16

Doktorand i informationsvetenskap

Published 2021-06-02

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Denna doktorandtjänst är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) vilket syftar till att förverkliga forskning och utveckla kompetens kring konsekvenser och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system till gagn för både mänskligheten och samhället. WASP-HS är ett tioårigt program som initierats av och finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg Foundation (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från industrin och deltagande universitet. Några huvudmål är att skapa mer än 10 nya fakultetstjänster och 70 nya doktorandtjänster.

För mer information om forskningen och andra aktiviteter inom WASP-HS, se här.

Deltagande i WASP-HS forskarskola ger möjlighet att  bygga en kunskapsgrund, samt få perspektiv och toppmodern kunskap inom de ingående disciplinerna i samarbete med ledande forskare inom området. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästforskare söker forskarskolan aktivt att bilda ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt nätverk mellan doktorander, forskare och utövare inom området. WASP-HS forskarskola kompletterar och ger mervärde utöver de befintliga forskningsutbildningarna vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för ambitiösa studenter att uppnå internationell forskningskvalitet med samhällelig relevans.

För närvarande bedrivs forskning inom programmet inom disciplinerna digital humaniora, digitalt kulturarv, kritiska kulturarvsstudier, genusvetenskap, artificiell intelligens, datorlingvistik och digital bildanalys.

Arbetsuppgifter: Som doktorand kommer du att arbeta i forskningsprojektet ”Quantifying Culture: AI and Cultural Heritage Collections”, som finansieras av WASP-HS och leds av docent Anna Foka.

Som doktorand förväntas du studera mångfald som inkludering (diversity as inclusion), specifikt i förhållande till hur genus och etnicitet kan uttryckas i historiska bildsamlingar (bilder och fotografier), vilka ursprungligen samlades i syfte att visa skillnad mellan kön och etniciteter på sätt som idag anses vara problematiska. Detta är angeläget då artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i ökande grad används i kureringsprocessen och riskerar att reproducera problematiska taxonomier.

Med utgångspunkt i relevanta kulturteorier (exempelvis kategorisering med perspektiv från intersektionalitet och avkolonisering, kritiska kulturstudier och kritiska kuratoriska/arkivstudier, new materialisms) kommer doktoranden att genomföra teoretisk och empirisk forskning i tre sammanhängande spår:

 1. Teoretiskt studera hur frågor av en kvalitativ natur (t.ex. genus och etnicitet) relaterar till den kvantitativa karaktären av AI/ML-metoder som används för klassificering och kategorisering av historiska samlingar.
 2. En mindre undersökning av mjukvara som används av institutioner (forskningsprogramvara eller kommersiella lösningar) för att undersöka institutionella beslut om främjande av mångfald som inkludering.
 3. En kritisk analys av kulturarvsinstitutioner och kuratoriska tillvägagångssätt gällande sambandet mellan kvalitativa data och AI/ML i syfte att identifiera scenarier för bästa praxis.
Forskningen kommer att genomföras i samarbete med ett antal svenska kulturarvsinstitutioner. Utöver detta skall forskningen utveckla och främja en teoretisk förståelse för hur AI/ML kan användas produktivt för att kurera samlingar i syfte att skapa samhällelig acceptans och kulturell mångfald för en framtida internationell publik med jämlikhet och inkludering som lins.

Mer information om projektet finns här.

Behörighetskrav: Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som vid ansökningstidens utgång har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap eller i digital humaniora. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning: http://regler.uu.se/Listsida/?kategoriId=139

Önskade kvalifikationer: Sökande som har yrkeserfarenhet inom forskningsprojekt som behandlar digitalisering mer generellt. Prioritering kommer att ges till sökande med tidigare erfarenhet av beräkningsverktyg (inklusive programmering) eller kvantitativa metoder för humaniora mer generellt.

Kvalifikationskrav: För att kunna övervägas måste ansökan innehålla en noggrann beskrivning av hur det föreslagna doktorandprojektet kommer att uppfylla de övergripande målen för WASP-HS-programmet och utgöra ett bidrag till projektet Quantifying Culture: AI and Cultural Heritage Collections

Utbildning på doktorandnivå består av en 4 år lång doktorandanställning. Doktorander förväntas bedriva sina studier på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Avdelningsuppgifter (vanligtvis undervisning och administration) som inte överstiger 20% kan inkluderas i tjänsten. 

Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas på adressen: abm.uu.se > Forskning > Utbildning på forskarnivå.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas:
 • ett kort CV
 • en vidimerad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
 • en forskningsplan (se specificering nedan)
 • kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa
Forskningsplan: Forskningsplanen får max bestå av 2000 ord och ska innehålla en preliminär avhandlingstitel, syftes- och problemformulering, ämnesavgränsning, presentation av material, teori och metod, och en preliminär arbetsplan för de fyra år utbildningen omfattar.

Antagning: Urvalet av sökande ska ske utifrån förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också läggas vid den inskickade forskningsplanen. 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: lämnas av prefekt vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, tfn: 018-471 25 98; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, tfn: 018-471 34 20; forskningsledaren för Quantifying Culture: Anna Foka, anna.foka@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2021,UFV-PA 2021/1976.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ABM
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2021/1976
Sista dag för ansökan: 2021-08-16

Similar jobs

Published: 2021-06-14
 • Alnarp
 • Full time
Published: 2021-07-31
 • Stockholm
 • Part time