Quick facts

  • Lund
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Biochemistry
 • Technology

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2024-04-21

Doktorand i mejeriteknologi

Published 2024-04-02

Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

 

Avdelningen för livsmedel och läkemedel bedriver forskning och undervisning med relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher. Vi erbjuder en stark forskningsmiljö med god forskningsinfrastruktur inkluderat en enhet för utvärdering av livsmedel via humanförsök och pilothall för livsmedelsforskning. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030, framför allt hållbar konsumtion och produktion samt människors hälsa.
En viktig del av vår strategi är samarbete med industri, omgivande samhälle och andra forskargrupper både i Sverige och internationellt.

Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt kommer att bedrivas på Avdelningen för livsmedel och läkemedel vid Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap. På avdelningen bedrivs forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund för att möta frågeställningar med relevans för bl.a. livsmedelsindustrin.

Du kommer att vara en del av mejerigruppen som arbetar med teknologiska och processtekniska aspekter på mjölk och mjölksystem med huvudsakliga forskningsområden inom mjölkkvalitet och genomik, sammansättning och struktur av mjölk och mejeriprodukter, mejeriprocessing samt nutrition och hälsa. Mejerigruppen har omfattande nationella och internationella samarbeten med industrin, både inom forskning och utbildning. Undervisningen är knuten till specialiseringar och program inom livsmedelsteknik och kemiteknik samt uppdragsutbildningar inom mejeriteknologi vid LTH.

Mer information om mejerigruppen finns på hemsidan

Ämnesbeskrivning

Kandidaten kommer att antas till forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik. Detta forskarutbildningsämne omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med relevans för livsmedels- och läkemedelsindustrin samt aspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Fokus i detta projekt kommer att vara på mejeriteknologi.

Arbetsuppgifter

Ungefär 30 % av den årliga mjölkproduktionen i Sverige går till ostproduktion. Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för osttillverkning och därför är det av största vikt att mjölken som levereras till mejerierna är av god kvalitet. Vi har i tidigare doktorandprojekt visat en alarmerande hög siffra på 37% av individuella kor som ger mjölk med försämrad koaguleringsförmåga. Som doktorand i mejeriteknologi kommer du att arbeta i ett forskningsprojekt om variationer i mjölkens koaguleringsförmåga och dess effekter på ostproduktion. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Falköpings mejeri, Gäsene mejeri och Arla Foods.

Som doktorand kommer du – med hjälp av dina handledare – planera, utforma och utföra experiment. Fokus kommer att ligga på att undersöka mjölkens koaguleringsförmåga på både gårds- och mejerinivå och vilken påverkan som mjölk med sämre koaguleringsförmåga har på ostkvalitet och utbyte för att förstå dess konsekvenser vid ostproduktion. Dessutom kommer snabbmetoder för potentiella markörer för koagulering att utvärderas. Genom att belysa dessa frågor kommer en långsiktigt kvalitetssäkrad mjölk som kan bidra till en lönsam och hållbar mjölkproduktion att säkerställas. Huvuddelen av projektet kommer att utföras i Lund, men kan även komma att inkludera försök och analyser hos parterna i forskningsprojektet och andra forskargrupper. Dessutom ingår deltagande i nationella och internationella konferenser samt kontinuerligt samarbete med industripartner.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Livsmedels- och Formuleringsteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 30 högskolepoäng i form av kurser på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för forskningsämnet, eller
 • specifik examen t ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • fördjupade kunskaper inom mejeriteknologi och mejeriprocessing.
 • erfarenhet av kemiska och teknologiska livsmedelsanalyser.
 • fördjupade kunskaper om statistiska analyser.
 • innehavande av B-körkort.
 • god problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-08-15 eller enligt öerenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/947
Kontakt
 • Maria Glantz, maria.glantz@ple.lth.se, +46462229653
 • Mia Hedin, mia.hedin@ple.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-03-27
Sista ansökningsdag 2024-04-21