Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Chemistry

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2024-04-23

Doktorand i neurokemi

Published 2024-04-02

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom naturvetenskapliga fakulteten. Närmare 300 personer, varav ungefär 70 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen är av absolut världsklass och spänner över flera stora områden.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom neurokemi kommer att bedrivas inom projektet: ”Bioinformatisk analys och modellering av kromatinreglering under tidig utveckling av mänsklig hjärna".

Doktorandprojektet syftar till att utföra bioinformatisk analys av multimodal encellig och rumslig epigenomisk analys. Studenten kommer att använda dataanalysmetoder såsom dimensionsreduktion, klustring och visualisering i kombination med avancerade verktyg för maskininlärning och neurala nätverk för att bygga modeller för epigenetisk reglering av genuttryck under tidig utveckling av mänsklig hjärna. Vi kommer att använda de erhållna data för att modellera genreglerande nätverk och kategorisera och prioritera cis-regulatoriska element som är varierande aktiva under neuronal differentiering.

Bartosovic-laboratoriet bjuder in ansökningar om en doktorandtjänst fokuserad på beräkningsmodellering av kromatinreglering i tidig utveckling av mänsklig hjärna. Vårt team undersöker de invecklade epigenetiska mekanismerna som påverkar genuttryck genom utveckling, evolution och sjukdom. Genom att utnyttja vår innovativa encellsupplösningsteknik och avancerade spatiellt upplösta epigenomiska kartläggning ligger vi i framkant när det gäller att förstå epigenom-transkriptomgränssnittet. Vårt senaste arbete har presenterats i topptidskrifter, inklusive Nature Biotechnology, Nature och Science, som lyfter fram vårt engagemang för banbrytande forskning med en blandning av molekylära tekniker och bioinformatik.

Vi söker en begåvad och motiverad doktorand med en stark bakgrund inom beräkningsdataanalys, high-throughput sekvenseringstekniker och neurovetenskap. Den ideala kandidaten bör ha en stark känsla av oberoende och integritet. Den sökande bör kunna ta initiativ och visa ett flexibelt förhållningssätt till problemlösning, som speglar ett prestationsorienterat tankesätt. Förmågan att samarbeta i ett mångsidigt team och utmärkta kommunikationsförmåga är avgörande, eftersom vårt projekt bygger på samarbetsinsatser för att uppnå sina mål. Vi värdesätter individer som kan navigera i komplexa forskningslandskap med en proaktiv attityd och som är engagerade i att bidra till banbrytande upptäckter inom mänsklig hjärnans utveckling. Sökande bör vara beredda att engagera sig i en rigorös och givande forskningsmiljö där innovation och kritiskt tänkande i hög grad uppmuntras

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i neurokemi med molekylär neurobiologi krävs att den sökande inom utbildning på grundnivån har godkänt resultat på kurser om minst 120 hp i kemi/molekylära livsvetenskaper (Life Science) inklusive godkänd kurs på avancerad nivå i biokemi om minst 15 hp i neurokemi/kemi/molekylära livsvetenskaper och godkänt självständigt arbete, 30 hp, i neurokemi/kemi/molekylära livsvetenskaper på avancerad nivå. 

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, vilket bedöms av examinator och/eller studierektor för utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga.

Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter och intervjuer.

Specifika färdigheter som kommer att utvärderas i urvalet är:

 •  En stark grund i beräkningsanalys av encellig eller bulk epigenomisk eller transkriptomisk data.
 •  Kunskaper i R eller Python.
 •  Ett stort intresse för högkapacitetstekniker och neurovetenskap.
 •  Erfarenhet av maskininlärningsmetoder.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektledare, Marek Bartosovic, marek.bartosovic@dbb.su.se.

Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från studierektor Pia Ädelroth, piaa@dbb.su.se, eller prefekt Martin Högbom, martin.hogbom@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver: 
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – beskriv en vetenskaplig fråga/projekt (1-2 sidor), inom projektet beskrivet ovan, som du skulle vara intresserad av att arbeta med. (Syftet med detta dokument är inte att ligga till grund för det framtida doktorandprojektet utan för att utvärdera den sökandes vetenskapliga tänkande)
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2024-04-23

Similar jobs