Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment
 • 2023-01-10

Categories:

 • Electrical engineering

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2023-03-11

Doktorand inom kraftelektronik

Published 2023-01-10

Projektbeskrivning

Tjänsten kommer att vara placerad i forskargruppen kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av effekthalvledare i bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu även omfatta området för kommersiella fordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5 % ― 7 % av de totala globala CO2-utsläppen. Projektet kommer att studera integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektronik. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet. Specifikt kommer projektet att studera gate-drivdon för sådana drivlinor.

Gate-drivdonets primära uppgift är att styra motorväxelriktarens halvledarkomponenter så att växelriktaren switchar optimalt för maximerad verkningsgrad och att växelriktaren skyddas från interna kortslutningar och andra extrema felfall. Ett smart gate-drivdon kan också utföra ytterligare uppgifter, exempelvis skräddarsydda transitioner (avseende kurvform eller i steg) för att optimera drivmotorpåkänningar eller utföra tillståndsestimering genom estimering av exempelvis gate-tröskelspänning, gate-läcksström, ledspänning. Olika realiseringar (exempelvis med hjälp av FPGA) ska jämföras med hänseende prestanda och tillförlitlighet. Avancerad signalbehandling kan komma att behövas och implementeringen av detta ska också utredas.

Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Handledning: Professor Hans-Peter Nee och Docent Staffan Norrga.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • ha kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik, till exempel: elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik,
 • kunna utföra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare och
 • använda 3D-CAD-verktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Läs mer här

Anställningsform: tidsbegränsad anställning | Anställningens omfattning: heltid | Antal lediga befattningar: 1 | Sysselsättningsgrad: 100% | Ort: Stockholm | Län: Stockholms län | Land: Sweden | Referensnummer: J-2023-0022 | Kontakt: Docent Staffan Norrga norrga@kth.se, Lisa Olsson HR Officer rekrytering@eecs.kth.se, | Publicerat: 2023-01-10 | Sista ansökningsdag: 2023-02-07

Similar jobs

Published: 2023-02-06
 • Staffordshire
Published: 2023-02-03
 • Rapperswil
 • Full time