Quick facts

  • Stockholm
 • Part time
 • Consulting assignment
 • 2021-11-11

Categories:

 • Biology
 • Medicine
 • Technology

Apply by: 2022-02-05

Doktorand inom Medicinsk Proteinteknologi

Published 2021-12-07

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi, med inriktning mot medicinsk proteinteknologi .

Avdelningen för Protein Engineering söker en motiverad doktorand för att arbeta med banbrytande metoder för design och konstruktion av små affinitetsproteiner för medicinska tillämpningar.

Affibodymolekyler är strukturerade, små affinitetsproteiner, som genereras för att interagera specifikt med önskade målproteiner med hög affinitet. Nyligen publicerad forskning vid avdelningen har visat att de kan konjugeras med potenta cellgifter, och kan användas för att effektivt behandla cancertumörer i djurmodeller. Syftet är nu att ta forskningen till nästa nivå genom att konstruera nya varianter för nya cancertyper, med optimerad cytotoxicitet och med minimal skada på icke-tumörceller, och undersöka deras egenskaper in vitro och i djurmodeller.

Studenten kommer att arbeta med design av proteiner för medicinska tillämpningar, med fokus på proteinkonjugat för cancerterapi. Mer specifikt kommer studenten att lära sig fag- och cell-diplay selektion av affinitetsproteiner från kombinatoriska bibliotek, rationell design av proteiner, proteinproduktion och rening, proteinanalys med ett antal toppmoderna tekniker och konjugering med små organiska molekyler. I samarbete med andra grupper i Sverige och internationellt samt olika bioteknikföretag kommer studier av de designade proteinernas och proteinkonjugatens funktion att genomföras.

Handledning: Prof. Torbjörn Gräslund föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • visa kunskap inom relevanta aspekter av bioteknologi, molekylärbiologi, och life science.
 • visa erfarenhet av relevanta aspekter av bioteknologi, molekylärbiologi, och life science.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Similar jobs

Published: 2021-11-12
 • Southampton
 • Full time
Published: 2021-12-07
 • Solna
 • Part time
Published: 2021-11-12
 • Munich
 • Full time