Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2021-05-28

Doktorand inom Polymera nanomediciner

Published 2021-05-04

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:
Framtida Dendritiska Leveranssystem av Läkemedel - Ultimata Precisionsbärare för Terapeutiska Applikationer

Detta projekt ämnar att utveckla nästa generations felfria läkemedelsbärare baserade på dendritiska material för att kraftfullt adressera i dags utmanade folkhälsoproblem sådan som cancer, virussjukdomar och bakteriell resistens.

En ny plattform med heterofunktionella dendrimerer (HFD) ska vara syntetiserad via accelererade och hållbara tillvägagångssätt med mångfacetterade egenskaper som är lämpade för att överkomma dagens utmaningar inom terapeutiska behandlingar. Projektet fokuserar på framställning av nanomediciner, från polyesterbaserade HFD med interna och externa funktionella grupper, som utformar en ytterst attraktiv läkemedelsbärare plattform. Dessa HFD kommer att noggrant utvärderas med avseende på strukturell perfektion såväl som vattenlöslighet, konjugering med flera cytostatika och slutligen biologisk utvärdering mot specifika infektioner eller sjukdomar.

Kandidaten kommer att arbeta nära forskare i KTH-teamet samt medarbetare från nationella och internationella partners som är specialiserade på utvärdering av nanomediciner.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Michael Malkoch 

Vi erbjuder
 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, inom makromolekylära materials eller liknande områden.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
Urval
För att vara kvalificerad för denna position bör den sökande ha:
 • erfarenhet av syntes och laboratoriearbete,
 • erfarenhet av NMR, SEC, MALDI-TOF-MS, DLS, cellutvärdering av material,
 • samt ha publicerat i ansedda tidskrifter inom detta område.
Det anses meriterande om den sökande har:
 • erfarenhet av dendrimer syntes eller terapeutiska polymerer framställda igenom dendrimer kemi, RDRP, ROP, ROMP eller klick kemi.
 • arbetat med konjugering av biologiska molekyler till nanobärare och deras utvärdering, både strukturella och biologiska, med avseende på terapeutisk effekt mot specifika sjukdomar eller infektioner.
 • utbildning inom biomaterial och nanomedicin.
Personliga egenskaper
Vi söker en person som är målinriktad, ihärdig i sitt arbete och som kan arbeta självständigt och möta överenskomna tidsfrister. Du är kreativ med ett tekniskt tankesätt och kan kritiskt analysera information. Vidare har du en god pedagogisk förmåga, goda kommunikations egenskaper och har därtill lätt för att samarbeta med andra. Vi ser att du har en hög personlig mognad samt ett professionellt förhållningssätt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll
 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform | Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning | Heltid
Tillträde | Enligt överenskommelse
Löneform | Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar | 1
Sysselsättningsgrad | 100%
Ort | Stockholm
Län | Stockholms län
Land | Sverige
Referensnummer | C-2021-0477
Kontakt | Edith Tönseth Malm, HR-administratör, +46 8 790 60 73 Michael Malkoch, Professor, malkoch@kth.se Daniel Hutchinson, Forskare, danhut@kth.se
Publicerat | 2021-04-08
Sista ansökningsdag | 2021-05-28

Similar jobs