Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Technology

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2024-08-06

Doktorand inom Realtidssystem

Published 2024-06-17

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och Kommunikationsteknik

Inbyggda system är kärnan i den pågående digitaliseringen som omvandlar alla delar av samhället. Följaktligen ökar deras komplexitet stadigt. Många av dessa system är säkerhetskritiska till sin natur och måste uppfylla olika tidsbegränsningar som behöver mötas vid körning, vilket kräver formella bevis på korrekthet. En viktig typ av tidsbegränsning är end-to-end fördröjningsbegränsningen, som beskriver den tid det kan ta för data att förmedlas genom en kedja av kommunicerande uppgifter.

Forskningsprojektet som doktoranden kommer att arbeta med syftar till att utveckla design- och formella tidsanalystekniker för realtidsapplikationer som är föremål för olika end-to-end fördröjningsbegränsningar. End-to-end fördröjningen påverkas av applikationens arbetsbelastning, den implementerade kommunikationsparadigmen och schemaläggningsalgoritmen. Särskilt intressant är applikationer som består av flera, eventuellt sammankopplade, uppgiftskedjor. Projektet kommer att utveckla design- och analystekniker för sådana applikationer som redan kan användas tidigt i designprocessen. Detta kan, till exempel, vara en transformation av uppgiftsparametrar så att end-to-end fördröjningsbegränsningar alltid uppfylls. Projektet kommer också att visa att de resulterande systemen kan schemaläggas effektivt vid körning.

Handledning: Assistant Professor Matthias Becker med bihandledning av Professor Ingo Sander

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten bör vara högst motiverad, med målet att genomföra utmärkt och internationellt erkänd forskning.

Kandidaten bör ha en bakgrund inom datavetenskap eller inbyggda system och ett genuint intresse för teoretisk forskning som involverar (något av följande): schemaläggningsalgoritmer, realtidssystem, prestandamodellering, designutforskning.

Kandidaten bör ha utmärkta studieresultat, goda kunskaper i engelska i både skrift och tal då det krävs i det dagliga arbetet. Samt inneha goda kommunikations och dokumentationsförmågor.  

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doctoral degree

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Läs mer här

Similar jobs

Published: 2024-05-30
 • Sint-Katelijne-Waver
 • Full time
Published: 2024-06-25
 • Stockholm
 • Full time