Quick facts

  • Stockholm
 • Part time
 • Consulting assignment
 • 2022-04-20

Categories:

 • Electrical engineering
 • Technology
 • Physics
 • Computer science

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2022-07-24

Doktorand inom skalbar maskininlärning

Published 2022-05-25

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemtenik

Detta forskningsprojekt siktar på att utveckla principerna för nästa generations datorsystem optimerade för moderna data-intensiva beräkningar. Vi tror att dessa system kommer att skilja sig dramatiskt från den klassiska Von Neumann-arkitekturen, och dess särkoppling av minne och beräkningar, och omfamna en princip där data behandlas nära minnet. På detta sätt kringgår man många av de begränsningar som gör att dagens datorsystem inte kan göras snabbare. Din roll kommer att vara att undersöka hur maskininlärningsalgoritmer och datorarkitekturer kan förbättras och designas om från grunden för att kunna ge oöverträffad prestanda och skalbarhet.

Doktorandtjänsten ingår i ett multi-disciplinärt  forskningsprojekt om “Databegränsade beräkningar” som drivs av forskargrupper med världsledande expertis inom algoritmutveckling, distribuerade system och hårdvara. Den här tjänsten är vid Professor Mikael Johanssons forskargrupp vid KTH, och du kommer att samarbeta med doktorander och forskare på såväl KTH som Chalmers. Tillsammans så kommer vi att ta ett helhetsgrepp på samdesign av algoritmer och dataorarkitekturer och undersöka radikalt nyskapande ideer för att uppnå optimal beräkningsprestanda för maskininlärning.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Professor Mikael Johansson.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

Vi söker en kandidat med bakgrund inom tillämpad matematik och datalogi. Lämplig bakgrund är civilingenjörsutbildning i Elektroteknik, Datalogi, Teknisk Fysik eller Tillämpad Matematik. Erfarenhet från algoritmutveckling för maskininlärning är ett fördelaktigt.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: visstidsanställning längre än 6 månader | Anställningens omfattning: heltid | Antal lediga befattningar: 1 | Sysselsättningsgrad: 100% | Ort: Stockholm | Län: Stockholms län | Land: Sweden | Referensnummer: J-2022-1022 | Kontakt: Felicia Gustafsson, HR rekrytering@eecs.kth.se, Prof. Mikael Johansson mikaelj@kth.se, | Publicerat: 2022-04-20 | Sista ansökningsdag: 2022-06-30