Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Educational Sciences

Subjects:

 • Researcher
 • Research Manager
 • Research Director

Apply by: 2021-09-01

Forskare/projektledare (vikariat)

Published 2021-07-01

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och att finansiera prak­tiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. På institutet i Solna strand är vi i dag 15 medarbe­tare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dess­utom externa forskare i våra projekt. Vi erbjuder stimulerande arbets­uppgifter, en kreativ arbetsmiljö och viss flexibilitet att förlägga delar av arbetstiden i hemmet.

Arbetsuppgifter
Som forskare/projektledare har du en viktig roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resultat om metoder och arbetssätt i undervisningen. Du kommer att arbeta med olika systematiska forskningssammanställningar, till exempel systematiska översikter, och med våra andra typer av publikationer. Du kommer även att arbeta med behovsinventering och delta i institutets metodutvecklingsarbete och övriga projekt.

Uppgifterna som forskare/projektledare innebär bland annat att

 • ansvara för planering och genomförande av projekt
 • leda och samordna projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
 • svara för att resultaten sammanställs och medverkar till att de pre­senteras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
 • medverka vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten.
Som forskare/projektledare deltar du även i andra medarbetares projekt samt i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Som forskare/projektledare ska du ha en avslutad forskarutbildning med relevant ämnesinriktning i förhållande till institutets uppdrag.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområ­den samt ha ett uttalat intresse för metodfrågor och ett öppet förhåll­ningssätt till olika forskningsansatser samt vara noggrann och resultat­inriktad.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • förmåga att arbeta självständigt samt att planera både ditt eget arbete och projekts utveckling och genomförande
 • förmåga att samarbeta med andra och att inspirera medlemmarna i ditt projekt
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor, inom ramen för din forskningsverksamhet, från förskola, skola eller vuxenutbildning eller från relevant myndighet eller organisation värderas högt.

Det är meriterande om du har

 • breda kunskaper om olika forskningsmetoder
 • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska forskningssamman­ställningar
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten är ett vikariat till och med mars 2023. Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta direktör Camilo von Greiff, e-post: camilo.von.greiff@skolfi.se, tel: 08-523 29 820, kanslichef Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan
Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast 1 september.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2021/74 Ansökan forskare/projektledare i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Similar jobs

Published: 2021-07-12
 • Malmö
 • Full time
Published: 2021-06-29
 • Uppsala
 • Full time