Quick facts

  • Stockholm
 • Part time
 • Consulting assignment
 • 2022-08-05

Categories:

 • Architecture and design
 • Technology

Subjects:

 • Research Engineer

Apply by: 2022-10-06

Forskningsingenjör i urbana och regionala studier, boende och hållbarhet

Published 2022-08-07

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en forskningsingenjöri 6 månader till forskningsprojektet ”Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende” som finansieras av Formas. Projektet ska bidra med en kritisk, interdisciplinär undersökning av alternativa boendeformer (exempelvis bogemenskaper/co-housing) och deras lämplighet att möta hållbarhetsutmaningar. Centralt för projektet är frågan: Kan alternativa boendeformer bidra till att nå omfattande hållbarhetsmål och vilka är hindren respektive möjligheterna för detta?

Projektet bygger på en analys och jämförelse av framväxten av idéer och praktiker i Sverige och Danmark – som ofta ses som internationella föregångsländer där alternativa boendeformer har varit relativt framgångsrika – med ett särskilt empiriskt fokus på Sverige. Projektet baseras på en kritisk ansats med utgångspunkt i flera forskningsfält, däribland statsvetenskap, geografi, planering och arkitektur, samt forskning kring hållbar omställning. Forskningen genomförs i tre överlappande moment som berör dels den (bostads)politiska och institutionella kontexten, dels inramningen av hållbarhet i alternativa boendeformer i de båda länderna.

Arbetsuppgifterna i tjänsten rör det andra momentet, som fokuserar på hur hållbarhet framställs i alternativa boendeformer i de båda länderna. Forskningsingenjören förväntas medverka i planering och genomförande av fallstudier i framförallt Sverige, men även samverka i fallstudier i Danmark under 6 månader heltid hösten-vintern 2022/2023. Kvalitativa metoder som forskningsingenjören förväntas arbeta med inkluderar att vara med i urvalet av, förbereda för och genomföra djupintervjuer med bl.a. boende, privata och offentliga aktörer, delta i fältstudier på plats i ett antal alternativa boendeprojekt, samt att bidra till analysen av den empiri som insamlas.

Forskningsingenjören förväntas vidare ha ett huvudansvar för datainsamling, beräkningar och analys som del av en kvantitativ hållbarhetsbedömning kopplat till de svenska fallstudierna. Här ingår förutom insamlande av empiriska data i respektive fall även viss sammanställning av nationella aggregerade data och förslag till analysmodell för att bedöma hur alternativa boendeformer kan förstås i relation till uppfyllandet av långtgående hållbarhetsmål. Du som söker har en utbildning inom områden kopplade till projektet, exv. tvärvetenskapliga miljö- eller hållbarhetsstudier, samhällsplanering, arkitektur, geografi, eller liknande.

Arbetet leds av Pernilla Hagbert, forskare vid Urbana och regionala studier, KTH.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.
 • Dokumenterad förmåga att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder (ex. genom tidigare studier eller arbetslivserfarenhet)
 • På KTH verkar vi i en internationell miljö. God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift är önskvärt, både akademiskt och populärvetenskapligt.
 • Analytisk kompetens.
 • Självständighet i att utföra uppgifter och bidra till att driva arbetet framåt.
 • God samarbetsförmåga.

Meriterande

 • Förmåga att planera och genomföra fallstudier.
 • Erfarenhet av tidigare deltagande i forskningsprojekt.
 • Nätverk och erfarenhet inom boendesektorn, framförallt kopplat till socialt byggande/kollektivboende/byggemenskaper.
 • Språkkunskaper i danska
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. 

Personligt brev, max 2 sidor långt 

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 

Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform: visstidsanställning 3-6 månader | Anställningens omfattning: heltid | Antal lediga befattningar: 1 | Sysselsättningsgrad: 100% | Ort: Stockholm | Län: Stockholms län | Land: Sweden | Referensnummer: A-2022-1769 | Kontakt: Pernilla Hagbert, forskare pernilla.hagbert@abe.kth.se, Maria Håkansson , avdelningschef mbh@kth.se, | Publicerat: 2022-08-05 | Sista ansökningsdag: 2022-08-19

Similar jobs