Quick facts

    • Uppsala
  • Full time
  • Recruitment

Categories:

  • Technology
  • Physics

Subjects:

  • Phd

Apply by: 2022-01-31

Nyfiken på spetsteknik för att mäta sågtimmer? Bli vår doktorand!

Published 2021-12-16

För att maximera värdet av skogsråvaran måste egenskaper och kvalitet hos timmerstockarna mätas. Vill du fördjupa dig i hur röntgenteknik kan bidra till hållbar och resurseffektiv träförädling!
Datortomografi, eller CT-skanning, är ett av de mest avancerade medicinska instrumenten där röntgenteknik används för att avbilda patienten i tre dimensioner. Liknande teknik har även börjat användas på sågverk för att avgöra "hälsan” hos timmerstockar som ska sågas. Genom mätningen säkerställs att rätt stock används till rätt produkt, samtidigt som spill vid sågningen minimeras. Som institutsdoktorand på Skogforsk kommer du att ta fram nya metoder för att mäta virkesegenskaper med hjälp av CT-skanning. Skogsnäringen ser att behovet av personal med avancerad mätteknisk kompetens kommer att vara stort i framtiden.

Vårt erbjudande
Doktorandprojektet är ett samarbete mellan Skogforsk och avdelning för Träteknik vid Luleå tekniska universitet. Du kommer att vara inskriven som doktorand vid Träteknik och knuten till excellenscentrat CT-Wood i Skellefteå. Du kommer att vara anställd och placerad vid Skogforsk i Uppsala men viss del av din tid kommer att spenderas i Skellefteå och Stockholm. Anställningen är på heltid under 5 år och består av egen forskning, kurser samt 20 % arbete i Skogforsks andra spännande projekt.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För ytterligare information om doktorandutbildning inom LTU, se även Studieplan för utbildning på forskarnivå i Träteknik (www.ltu.se).

Din profil
Vi söker dig som antingen har en grundutbildning i teknisk fysik eller motsvarande med ett intresse för skogsindustri och tillämpad forskning, eller en grundutbildning i träteknik och ett intresse för mätteknik och programmering. Det är en fördel om du har erfarenhet av mätningar, bildbehandling, spektroskopi, och/eller maskininlärnings- och AI-metoder. Skogforsks arbetsspråk är svenska och vi tror därför att du antingen kan uttrycka dig väl på svenska eller har en stark motivation till att lära dig svenska. Du kommer ingå i en arbetsgrupp, god samarbetsförmåga och vilja att bidra till laget är därför viktiga egenskaper.

Om Skogforsk
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut och vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Vi kan erbjuda ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling. På vår arbetsplats är vi övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet, och vi arbetar aktivt för att öka vår jämställdhet. Som institutsdoktorand får du utveckla dig i nära samarbete med kollegor och arbetslivet. Din forskning kommer bidra till att öka hållbarheten och skapa branschgemensam nytta i skogsbruket. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala, och vi har forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne.

Ansökan
Vi ser fram mot din ansökan senast den 31 januari 2022. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se, märk den med Mätdoktorand i ämnesraden.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten?  Kontakta biträdande programchef för Värdekedjor Maria Nordström, maria.nordstrom@skogforsk.se, tel: 070 - 635 33 12 eller blivande handledare Kari Hyll, kari.hyll@skogforsk.se, tel: 070- 910 36 07. Facklig kontaktperson för Saco är Mikael Andersson, mikael.andersson@skogforsk.se tel: 070 – 395 57 11.