Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Technology
 • Computer science
 • Physics

Subjects:

 • Postdoc

Apply by: 2021-09-30

Postdoktor i kvantkommunikation

Published 2021-08-31

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Det tvärvetenskapliga området för kvantinformation och kommunikation förbinder kvantmekanik / optik / elektronik med klassisk informationsteori för att uppnå uppgifter inom information och kommunikation som är omöjliga med klassiska metoder. Denna fusion har lett till nya begrepp som qubit, kvantteleportering, kvantkryptografi och kvantberäkning.

Kvantinformation har också återupplivat diskussionerna om kvantteoriens grundval. Fältet är för närvarande mycket aktivt och driver framsteg inom både fysik och datavetenskap, informationsteknik. Forskningsmålen för vår grupp inkluderar experimentell förberedelse och karakterisering av multipartit-intrassling och tester på grunden för kvantmekanik, såsom lokalitet och kontextualitet.

I kvantkommunikation är målen implementering av kvantnyckelfördelning, kvant slumptalsgenerering, säker kvantmultipartikommunikation och qubit- och intrasslingsassisterad kommunikationsprotokoll.

Syftet med detta projekt är att utveckla säkerhetsverktyg för kvantkryptografiprotokoll och kommunikationssystemslösningar. Den praktiska säkerheten för kvantsystemverifiering kommer att garanteras genom successiva iterationer av säkerhetshåldemonstrationer och motåtgärder.

Detta projekt är en del av Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT), ett 12-årigt, miljarder SEK-initiativ som startades 2018 i syfte att främja svensk akademi och industri till framkant inom kvantteknologi.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att arbeta med programmering, dataanalys, benchmarking och modellering samt tillämpning av de utvecklade metoderna för att säkra kvantkommunikationsprojekt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten bör vara mycket motiverad och bör ha en doktorsexamen i fysik och datavetenskap eller relaterat område, och en stark bakgrund inom kryptografi och IT-säkerhet. Erfarenhet av kvantkommunikation är viktigt. Utmärkta färdigheter inom datorprogrammering (främst C ++, Python), datanätverk och kunskap om IT-säkerhetsverktyg är nödvändiga fördelar.

Vi värdesätter god förmåga att samarbeta i ett team samt en god förmåga att arbeta självständigt, dela bästa praxis och ta ansvar. Självmotivation, uppmärksamhet på detaljer och en problemlösande analytisk förmåga är viktiga personliga egenskaper för denna position.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Mohamed Bourennane, tfn 08-55 37 87 36, boure@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-2381-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-2381-21 + sökandes namn.
och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Similar jobs