Quick facts

  • Lund
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Cultural studies
 • History
 • Social science

Subjects:

 • Postdoc

Apply by: 2022-08-31

Postdoktorer i kulturhistoriska perspektiv

Published 2022-06-03

Lunds universitet, Humaniora och teologi, Inst. för kulturvetenskaper
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Lunds universitet ledigkungör härmed tre två-åriga anställningar som postdoktor i kulturhistoriska perspektiv, en med inriktning mot medier, en med inriktning mot estetiska studier samt en med inriktning mot kunskaps- och vetenskapsstudier, alla med placering vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är främst den som tidigast tre år före tjänsten tillträds har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller dylika omständigheter, alternativt för ämnesområdet relevant tjänstgöring eller uppdrag, insändas i samband med ansökan.

För anställningen krävs goda kunskaper i att tala och skriva engelska. Då myndighetsspråket vid Lunds universitet är svenska är förmåga att tala svenska eller annat skandinaviskt språk önskvärd.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete bedöms kunna stärka forskningsmiljön vid Institutionen för kulturvetenskaper kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande
Särskilt meriterande är en forskningsplan och tidigare forskning med tydlig relevans för, och anknytning till, minst två av forskningsämnena vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan
Ansökan ska innehålla följande:
 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia av doktorsexamen,
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer),
 • undertecknad forskningsplan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden samt
 • avsiktsförklaring om högst 500 ord där sökanden redogör för sitt bidrag till att utveckla två eller fler av institutionens forskningsämnen.
Forskningsplanen ska redogöra för:
 • syfte och frågeställning,
 • teori och metod,
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten,
 • tidsplan och förväntade resultat samt
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.
Obs! De sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar och att allt är inskannat samt universitetet tillhanda genom rekryteringsportalen senast sista ansökningsdag.

Anställningarna är tidsbegränsade till två år om det inte finns särskilda skäl och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfacetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett nittiotal anställda och ca 1700 studenter årligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform | Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning | Heltid
Tillträde | 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform | Månadslön
Antal lediga befattningar | 3
Sysselsättningsgrad | 100
Ort | Lund
Län | Skåne län
Land | Sverige
Referensnummer | PA2022/1210
Kontakt | Johanna Johansson, fakultetskoordinator, http://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson/
Thomas Kaiserfeld, prefekt , https://www.ht.lu.se/person/ThomasKaiserfeld
Facklig företrädare | OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat | 2022-05-31
Sista ansökningsdag | 2022-08-31

Similar jobs

Published: 2022-08-12
 • Stockholm
 • Part time
Published: 2022-06-27
 • Ås
 • Full time
Published: 2022-08-12
 • Stockholm
 • Part time