Quick facts

  • Umeå
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Computer science

Subjects:

 • Professor

Apply by: 2022-02-28

Professor i datavetenskap med inriktning mot automatiserad programvaruutveckling

Published 2022-01-13

Vi rekryterar en professor i datavetenskap med inriktning mot automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Välkommen med din ansökan senast 2022-02-28.

Bakgrund
Institutionen för datavetenskap söker en professor för att bredda sin kompetens mot området automatiserad programvaruutveckling. Anställningen stöds med ett omfattande rekryteringspaket från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Paketet inkluderar finansiering för två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (två år vardera) utöver driftskostnader. Anställningen garanterar 75% forskningstid under de sex första åren.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin. WASP är ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin miljö via sensorer, information och kunskap samt bildar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och programvaror för till förmån för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Att välja att arbeta vid Umeå universitet innebär att välja ett hållbart och hälsosamt liv, såväl på jobbet som på fritiden. Staden Umeå med sina 130 000 invånare erbjuder stadsservice utan de problem som förknippas med större städer. De sociala förmånerna inkluderar fem till sju veckors betald semester (beroende på ålder), starka anställningslagar, sexton månader betald föräldraledighet per barn, betald sjukledighet, mycket prisvärd universell hälsovård, avgiftsfria skolor (inklusive universitetsnivå), med mera. The lokala klimatet har fyra distinkta årstider med snörika vintrar och behagligt varma somrar. Naturen är runt hörnet och den internationella hubben i Stockholm är blott en timmes flygning bort. Läs mer här: Jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

Institutionen för datavetenskap har växt snabbt under de senaste åren där ett fokus på en inklusiv och botten upp-driven miljö varit nyckeln till vår hållbara tillväxt. Läs mer på Institutionen för datavetenskaps webbplats.

Arbetsuppgifter
Dina kommande arbetsuppgifter omfattar forskning, undervisning och samverkan med programvaruindustri. Din forskning förväntas handla om tekniska problem förknippade med automatiserad programvaruutveckling. Vi förväntar oss att du etablerar en forskargrupp som på några års sikt till stora delar finansieras genom externa bidrag.

Undervisning på alla nivåer ingår också i arbetsuppgifterna. Du förväntas dessutom ta ansvar för utbildningens programvaruutvecklingsinslag genom att medverka till kurs- och programutveckling.

Vi uppmuntrar även samverkan med programvaruindustrin, dels för att höja kompetensen inom industrin och dels för att stärka utbildningens kvalitet och näringslivsanknytning.

Arbetsuppgifterna kan även inkludera administrativt arbete och ledningsuppdrag. Under de första sex åren garanteras andelen forskning utgöra 75% av tjänsten. Efter denna period kan fördelningen mellan arbetsuppgifterna variera beroende på tillgången till externa bidrag och verksamhetens behov.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Det är ett krav att ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig
skicklighet och i andra hand graden av pedagogisk skicklighet. Därefter ska förmåga att samverka
med programvaruindustri att beaktas samt förmåga att samarbeta inom organisationen och
förmåga att leda en forskargrupp. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle
 • erfarenhet av forskning inom automatiserad programvaruutveckling
Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • erfarenhet av undervisning inom programvaruutveckling
 • förmåga och intresse att leda och utveckla utbildningsverksamhet
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder
 • förmåga att samarbeta inom organisationen
 • förmåga att leda en forskargrupp
 • förmåga att samverka med programvaruindustri
En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:
 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
 2. Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
 5. CV/Umu Application form. De specificerade avsnitten och rubrikerna i detta standardiserade CV försäkrar informationen är organiserad och presenterad i ett liknande format för att underlätta granskning. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation samt akademiska och professionella meriter
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive en publikationslista och en kortfattad forskningsplan)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-28.

Mer information
För mer information om tjänsten, kontakta prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Tillträde
Snarast/Enligt överenskommelse

Kontaktperson
Lena Kallin Westin, prefekt lena.kallin.westin@umu.se

Diarienummer
AN 2.2.1-1933-21

Löneform
Månadslön

Fackliga kontakter
SACO 090-786 53 65
SEKO 090-786 52 96
ST 090-786 54 31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.