Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Business economics
 • Economy
 • Technology

Subjects:

 • Administrative work

Apply by: 2022-10-10

Seniorkonsulent / Rådgiver(2-årig engasjement)

Published 2022-09-19

Om stillingen
NMBU har som mål å profesjonalisere og videreutvikle arbeidet med innovasjon og entreprenørskap, og har nylig fått innvilget et 2-årig prosjekt gjennom European Institute of Technology (EIT) sitt program HEI-initiative. Hensikten med prosjektet er å videreutvikle innovasjonsstøtten ved universitetet, og gi ansatte og studenter muligheter til å få økt kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap.

Prosjektet koordineres fra NMBU og gjennomføres i samarbeid med svenske og baltiske universiteter. Prosjektpartnerne er engasjerte og har forankring på høyt nivå i sine institusjoner.

Stillingen vil gi nettverk og innsikt i forskningsdrevet innovasjon i Norden og Baltikum.

Stillingen hører inn under forsknings- og innovasjonsdirektøren ved NMBU.

Les mer om prosjektet her:

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å øke NMBUs evne til å drive forskningsbasert innovasjon, gjennom bedre systemer, nye retningslinjer og bedre samarbeid.
 • Overordnet ansvar for prosjektkoordinering av et internasjonalt EU prosjekt
 • Bidrag i arbeidspakker der NMBU har en rolle
 • Rekruttering av deltagere til de ulike tiltakene i prosjektet
 • Kommunkasjonsansvar innover i forskningsmiløene ved NMBU
 • Daglig kommunikasjon med internasjonale partnere
 • Koordinator for et dedikert og engasjert internasjonalt team
 • Budsjett og økonomiansvar
Arbeidet innebærer tett samarbeid med Ard Innovation AS (NMBUs Technology Transfer Office/ innovasjonskontor).

Kompetanse:
Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høyskole (på minimum bachelornivå). Realkompetanse kan erstatte formell utdannelse.
Det kreves:
 • Erfaring fra koordinering av prosjekter med flere partnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Det er ønskelig med:
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid innen innovasjon og entreprenørskap
 • Prosjektlederkompetanse og erfaring med arbeid i større prosjekter. Erfaring fra EU-prosjekter er en fordel.
 • Nettverk og kontakter, gjerne innen både akademia og industri
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt
Personlige egenskaper vektlegges, og vi leter etter deg som:
 • Liker å arbeide i grenselandet mellom forskningsbasert innovasjon og administrasjon, og er komfortabel i dialog med studenter og forskere
 • Trives med koordinering og tilrettelegging
 • Tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Har gode samarbeidsevner og liker teamarbeid
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1363 Seniorkonsulent med årslønn 490 000-560 000 kr eller 1434 Rådgiver med årslønn 530 000-610 000 kr avhengig av kvalifikasjoner.

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved fungerende forskningsdirektør Solveig Fossum-Raunehaug tlf: +47 91 53 27 99, e-post solveig.fossum-raunehaug@nmbu.no eller prosjektleder hos Ard Innovation Kaia Kjølbo Rød tlf: 48260177 epost kaia.rod@ardinnovation.no.

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.10.2022

Om avdelingen
NMBU Forskningsavdelingen har 12 ansatte og har ansvar for forskerstøtte, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Vi kan tilby deg:
 • spennende jobb på Norges bærekraftuniversitet
 • muligheter for faglig utvikling i forskningsadministrasjon
 • et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • gode velferdsordninger som for eksempel trening i arbeidstiden, sosiale arrangementer og kompetanseheving.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
 
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Similar jobs

Published: 2022-09-25
 • Stockholm
 • Part time
Published: 2022-09-20
 • Baden-Württemberg
 • Full time