Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Literature
 • Linguistics
 • Social science

Subjects:

 • Senior Lecturer

Apply by: 2021-09-30

Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

Published 2021-08-24

Engelska institutionen vid Stockholms Universitet har en internationell prägel med framträdande forskare inom en rad områden, vilket syns i institutionens internationella publikationer och i Humanistiska fakultetens stöd till vår ledande forskning inom såväl litteratur som lingvistik. Institutionens språkvetenskapliga forskare arbetar inom områden som akademisk och yrkesinriktad engelska, varianter av engelska, språkvariation och språkförändring, engelska som ett lingua franca, och sociolingvistik.

Institutionen är en del av den humanistiska fakulteten och erbjuder undervisning på grund- och avancerad nivå, samt inom forskarutbildningen. För utförligare information, se institutionens hemsida: www.english.su.se.

Ämne/ämnesbeskrivning
Engelska med språkvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av undervisning i allmän engelsk språkvetenskap, särskilt i syntax och andra allmänlingvistiska områden, och handledning, på grund- och avancerad nivå, inklusive lärarprogrammet. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens forskning samt initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare skall dennas verksamhet riktas mot internationella vetenskapliga publikationer, liksom mot att söka forskningsmedel för att främja institutionens internationella profilering. I arbetsuppgifterna ingår även administration och den sökande förväntas vid behov kunna åta sig administrativa uppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i engelsk språkvetenskap är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom området, samt har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid  vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet allmän engelsk språkvetenskap. Dokumenterad skicklighet inom syntax är särskilt meriterande. Dessutom beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning. Den sökande skall ha mycket bra och dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor samt den lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Ullén, tfn 08-16 36 11, magnus.ullen@english.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Similar jobs

Published: 2021-09-14
 • Hamburg
 • Full time
Published: 2021-07-02
 • Konstanz
 • Full time
Published: 2021-09-21
 • Berlin
 • Part time