Quick facts

    • Lund
  • Full time
  • Recruitment

Subjects:

  • Senior Lecturer
  • Associate professor
  • Professor

Apply by: 2021-05-24

Universitetslektor i neuropsykologi med inriktning mot brain imaging förenad med befattning inom Region Skåne

Published 2021-05-04

Lunds universitet, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning som universitetslektor tillsvidare i ämnet neuropsykologi. Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Avdelningen för psykiatri, och är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare i psykiatri eller som legitimerad psykolog vid Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel, Region Skåne.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskarutbildning och undervisning vid fakultetens grundutbildningar. En central del i arbetsuppgifterna är att leda och utveckla en klinisk utrednings- och forskningsmiljö inom området i samverkan med forskare och kliniker inom psykiatri, neuropsykologi och neuroradiologi.

Att driva multidiciplinärt forskningsarbete med anknytning till kliniska frågeställningar ska utgöra kärnan i uppdraget.
Innehavaren av anställningen ska även medverka i undervisning på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag nationellt och internationellt.

Inom ramen för den legitimerade psykologbefattningen alternativ specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Den sökande ska vid tillträdet vara specialistkompetent läkare inom psykiatri alternativt legitimerad psykolog.

För arbetet inom sjukvården som legitimerad läkare eller legitimerad psykolog fordras enligt socialstyrelsen att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Det är särskilt meriterande att den sökande har erfarenhet av att använda avancerade hjärnavbildningstekniker i forskningen, samt att det i en stor del av den sökandes forskning ingår metoder kopplade till hjärnavbildning med inriktning mot psykiatriska/neuropsykologiska frågeställningar. Vidare ska den sökande ha förmåga till att leda forskningsprojekt i samverkan med företrädare för olika discipliner i syfte att studera kliniskt relevanta psykiatriska/neuropsykologiska frågeställningar med hjälp av hjärnavbildning.

Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren är huvudsökande för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens. Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande.

Erfarenhet av forskning i internationellt framstående miljöer anses vara en särskild merit.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www. medicin.lu.se/lfn.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Övrig information
Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, tel: 040-33 23 70, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se eller prefekt Mikael Bodelsson, tel: 046-17 19 42, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Daniel Fagerholm, tel 046-222 17 89, e-post: Daniel.Fagerholm@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-05-24.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4165
Facklig företrädare
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-17
Sista ansökningsdag 2021-05-24

Similar jobs

Published: 2021-05-06
  • Singapore
  • Full time