Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Animal Science
 • Animal Biology and Ethology
 • Medicine

Subjects:

 • Senior Lecturer

Apply by: 2022-01-23

Universitetslektor og turnusveterinær innen smådyrmedisin

Published 2022-01-14

Om stillingen
Ved NMBU Veterinærhøgskolen – Institutt for sports- og familiedyrmedisin er det ledig fast 100 % stilling som turnusveterinær/universitetslektor ved Dyresykehuset – smådyr ved Enhet for poliklinikk, akutt og intensiv.

Som turnusveterinær og universitetslektor arbeider du både i team og selvstendig ved vår poliklinikk og på vårt akuttmottak.

Stillingen inngår i dyresykehusets døgnvakt-beredskap ved dag-, kvelds-, helg- og nattarbeid. Man deltar også i klinisk undervisning av veterinærstudenter.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved Dyresykehuset – smådyrs Enhet for poliklinikk, akutt og intensiv.
 • Klinisk arbeid med ansvar for innlagte pasienter og nye pasienter som kommer inn på dyresykehusets akuttvakt under turnusarbeid.
 • Klinisk studentundervisning.
Kompetanse
Det kreves:
 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis.
 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid.
 • Motivasjon for undervisning.
Personlige egenskaper:
Det kreves at du har:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode evner til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager.
Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor ltr. 54-65 NOK 491 200 – 594 300 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder ved Enhet for poliklinikk, akutt og intensiv Ragnhild Skulberg, tlf: +47 907 47 639, e-post: ragnhild.skulberg@nmbu.no

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no