Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Economy

Subjects:

 • Administrative work

Apply by: 2024-08-05

Rådgiver/Seniorrådgiver innen forskningsstøtte

Published 2024-07-08

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsstøtte. En stor del av oppgavene vil være oppfølging av fakultetets doktorgradskandidater og postdoktorer. 

Den som ansettes vil bli en del av et stabilt og velfungerende team som jobber tett sammen med forskerne og ledelsen ved fakultetet. 

Fakultetsadministrasjonen har 17 ansatte, hvorav en annen stilling har overlappende ansvarsområde med denne stillingen. Nærmeste leder er administrasjonssjef. 

Du vil få mulighet til å være med å videreutvikle og forbedre administrative prosesser knyttet til ditt ansvarsområde, både på fakultetet og på tvers av enheter ved NMBU. 

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for høy kvalitet i ph.d.-utdanningen, gjennom gode rutiner for opptak og oppfølging av progresjon i ph.d.-løpet 
 • Videreutvikle gode rutiner og kvalitetssikre forvaltningen av ph.d.- programmet, herunder oppfølging av søknader, opptak, gjennomføring av forsknings- og opplæringsdel, seminarer, avhandling og disputas. 
 • Utvikle rutiner for god oppfølging og kvalitet i postdoktorløpet ved fakultetet 
 • Bidra i utviklingen av teamet for forskningsstøtte ved fakultetet
 • Annen forskningsstøtte som f.eks. rådgiving om karriereutvikling for forskere, arrangementsstøtte, brukerstøtte for digitale administrative systemer, utforming og kvalitetssikring av samarbeidsavtaler, registrering av publikasjoner m.m. 

Administrasjonen ved fakultetet er i kontinuerlig utvikling, og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver over tid.  

Studenter i parken

Kompetanse

Du må ha: 

 • Mastergrad fra universitet eller høgskole. Særlig lang og relevant erfaring med forskningsstøtte kan erstatte deler av utdanningskravet. 
 • Svært gode språkferdigheter i norsk og gode språkferdigheter i engelsk, både muntlig og skriftlig.  Arbeidsspråket ved NMBU er norsk, men fakultetet har ansatte med internasjonal bekgrunn
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy (FS, P360, Office365, Teams, Sharepoint m.fl.)

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med administrasjon av ph.d.- eller andre studieprogram
 • Interesse for og kjennskap til akademiske karriereløp 
 • Administrativ erfaring fra universitet-, høgskole- eller instituttsektoren 
 • Erfaring med og interesse for endringsprosesser 
 • Kjennskap til fakultets fagområder 

Vi leter etter deg som 

 • Liker å arbeide i skjæringspunktet mellom forskning og administrasjon.
 • Liker å samarbeide med forskere, og er interessert i å legge administrativt til rette for gode karriereløp for forskere.
 • Er interessert i forbedrings- og utviklingsarbeid.
 • Tar initiativ, arbeider selvstendig og sluttfører oppgaver og prosesser. 
 • Har gode samarbeidsevner og liker teamarbeid. 
 • Er tydelig og trygg i dialog med andre.
 • Er analytisk og trives med koordinering og tilrettelegging. 

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51 -65 (509 300 kr – 635 400 kr) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere med mer enn 5 års relevant arbeidserfaring kan innplassering i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, ltr 60 – 75 (584 500 kr – 759 100 kr) være aktuelt. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte:  

Administrasjonssjef Hilde Steinmoen, tlf: +4767231687, e-post: hilde.steinmoen@nmbu.no

Informasjon til søkere

Rovdyrsinventering

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.  

 Søknadsfrist: 05.08.2024

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. 

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15. 

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.

MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.

Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.

Les mer om MINA her.

Bilde av Tårnbygningen og parken

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Similar jobs