2148 Hits

 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet. Vi bedriver undervisning på grund, avancera...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedrive...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
The research conducted at the Department of Physics and Astronomy encompasses a wide range of physics topics, distributed over nine divisions. The dep...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedrive...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
The research conducted at the Department of Physics and Astronomy encompasses a wide range of physics topics, distributed over nine divisions. The dep...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, ut...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
The Department of Pharmacy at Uppsala University has an interdisciplinary environment at the center of the pharmaceutical arena. With frontline resear...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Vill du arbeta med vertebratpaleontologi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsa...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Are you interested in working with vertebrate palaeontology, with the support of competent and friendly colleagues in an international environment? Ar...
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Uppsala
 • Full time
Anvisningar: Utveckla/ändra det som är kursivt för att skapa en mer tydlig bild av den aktuella anställningen. Rubriker i fetstil och ej kursiverad te...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Datalogi Den utannonserade doktorandpositionen är för ett VR-finansierat grundforskningsprojekt med titel...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Project description Third-cycle subject: Computer Science The advertised doctoral student position is for a VR-funded fundamental research project t...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Tillämpadfysik, inriktning Optik och Fotonik  Fokuset ligger på avancerade ljusmanipuleringsfunktioner (t...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Project description Third-cycle subject: Applied Physics, specialization Optics and Photonics The focus is on the realization of advanced light mani...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Fysik Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på kvantfysik för många kroppar inom området kondensera...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Project description Third-cycle subject: physics The project will mainly focus on quantum many-body physics in the field condensed matter physics. I...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Datalogi Syftet med detta projekt är att skapa generativa modeller av talad konversation, så att talande...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Project description Third-cycle subject: Computer Science This project aims to create generative models of spoken conversation that enable speaking...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Projektbeskrivning Forskarutbildningsämne: Elektro - och Systemteknik Som en lovande smart grid-teknik har microgrid väckt stor uppmärksamhet i det...
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2024-06-17
Published: 2024-06-17
 • Stockholm
 • Full time
Project description Third-cycle subject:  Electrical Engineering As a promising smart grid technology, microgrid has attracted great attention in th...